Comité Organizador

John H. Castillo, Ph.D.
Docente Departamento de Matemáticas y Estadística
Grupo de Investigación ALTENUA
E-mail: jhcastillo@udenar.com

Catalina M. Rúa, Ph.D.
Docente Departamento de Matemáticas y Estadística
Grupo de Investigación ALTENUA
E-mail: catalina.rua@udenar.edu.co

Fernando A. Benavides , Ph.D.
Docente Departamento de Matemáticas y Estadística
Grupo de Investigación ALTENUA
E-mail:  fandresbenavides@udenar.edu.co

Profesoras de apoyo
3ra ORM-UDENAR

Gabriela Eraso
Janeth Alpala
Claudia Naranjo
Nazly Cabezas

Integrantes anteriores

 Omar A. Lasso
Docente Departamento de Matemáticas y Estadística
Grupo de Investigación GESCAS